Ingmar Tammeväli (stiigo<ätt>stiigo.com) © 2022   www.stiigo.com
Hinnatase
Seadmed
  Ennustatav trend (neutraalne):
EUR/MWhsenti / kWh
Elektri börsihind hetkel:495.22049.52200
Järgmise tunni hind:455.00045.50000
Augusti keskmine hind:310.85931.08594
Augusti madalaim hind:3.0500.30500
Augusti kõrgeim hind:861.14086.11400
Aasta 2022 kõrgeim hind:861.14086.11400
Aasta 2022 madalaim hind:1.4100.14100
Tunnihind võrdluses 2021. a:698.74% kallim
Kõik hinnad on kuvatud Eesti vööndiaja järgi!
Elektrihinna anomaalia teavitused saata e-kirjaga:

Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.

➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
Graafik