Ingmar Tammeväli (stiigo<ätt>stiigo.com) © 2022   www.stiigo.com
Hinnatase
Seadmed
  Ennustatav trend (neutraalne):
EUR/MWhsenti / kWh
Elektri börsihind hetkel:180.03018.00300
Järgmise tunni hind:181.38018.13800
Jaanuari keskmine hind:139.81713.98166
Jaanuari madalaim hind:8.8900.88900
Jaanuari kõrgeim hind:315.47031.54700
Aasta 2022 kõrgeim hind:315.47031.54700
Aasta 2022 madalaim hind:8.8900.88900
Tunnihind võrdluses 2021. a:151.79% kallim
Kõik hinnad on kuvatud Eesti vööndiaja järgi!
Elektrihinna anomaalia teavitused saata e-kirjaga:

Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.

➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
Graafik